پروردگار من 

سلام 


تلاش و مجاهدت چند روزه مرا دیدی ، خوشحال بودم که فقط برای تو بود و لاغیر 

آمده ام همچون همیشه به درگاهت برای طلب رحمت و بخشش 


خدایا ، وقتی به انسانی اجازه می دهی صبح از بستر مرگ موقتش برخیزد یعنی به او فرصت داده ای یا برای توبه یا برای ادامه ی بندگی 

از اینکه صبح امروز را دیدم از تو سپاسگزارم 


خدایا ، در چند روز گذشته که همه عوامل بر علیه من بودند تا مرا شرمنده تو کنند ، تنها و تنها به یک چیز فکر می کردم ، اینکه تو چقدر خوشحال و خوشنود بودی ، از تو می خواهم تا این چند ساعت گذشته که شیطان بر من چیره گشت و هوای نفس مرا به کام آلودگی های دنیا کشاند را از لوح اعمال من پاک کنی 


ای خدای پوشاننده عیب ها و ای خدای بخشنده و مهربان 

این بنده کوچک و حقیرت کسی را جز تو ندارد . 


ز خون جگر پاک پاکم کنید

سپس عاشق سینه چاکم کنید

به تیغ محبت هلاکم کنید

به صحن اباالفضل خاکم کنید

که خاکم دهد بوی مشک و عبیر

امیری حسین و نعم الامیر

منبع : جامانده/ صنوان به معنای ریشه (سوره رعد) |بخشش
برچسب ها :